W Choszczówce chce się wypić

Łono natury wyzwala w człowieku pierwotne potrzeby, a wśród nich chęć zbratania się z bliźnimi. A nic tak nie sprzyja brataniu, jak kropla alkoholu. Albo dwie. I dlatego w Choszczówce chce się wypić. Zwłaszcza, jak zawiewa od strony Czajki i oddychać pełną piersią trudno; pociągi mkną w dal, wioząc „nie nas” na spotkanie z wielką […]