Nie ma równości ani sprawiedliwości

Ilekroć w godzinach porannego szczytu wsiadam, na stacji Warszawa-Choszczówka, do S3, czyli pociągu zmierzającego z mitycznego Lotniska Modlin do realnego Lotniska Chopina, odczuwam, że nie ma na świecie równości. Sprawiedliwości zresztą też nie ma. Mam przecież, podobnie jak pozostali pasażerowie, bilet. Bilet dający mi takie same jak im prawa. Dlaczego zatem oni zawsze siedzą, a […]

Warszawa – Choszczówka. Granica strefy biletowej

a każdym razem, słysząc w pociągu magiczne słowa: Granica strefy biletowej. Przystanek Warszawa-Choszczówka,  budzę się z letargu, w który zapadam regularnie w czasie powrotów z pracy. Czuję lekkie zagrożenie, jak kiedyś przy przekraczaniu granic PRL-u. Za chwilę wpadną celnicy i okaże się, że będą kłopoty. Teraz też rozglądam się czujnie i dziwię spokojowi malującemu się na twarzach […]